Hỗ Trợ

X4 Hoạt động + Train quái + Đưa Vận Tiêu Về Như Cũ [S20]

Thời gian áp dụng Thứ 2 (sau bảo trì định kì sáng thứ 2 lúc 8h30 phút) TỚI KHI KẾT THÚC CÓ THÔNG BÁO MỚI TỪ BQT.

Chi tiết như sau:

X4 đánh quái.

X6 Vận tiêu

X4 Vượt Ải

X4 Tống Kim

X4 Kiếm Gia Mê Cung

X4 Viêm Đế Bảo Tàng

X4 Nhiệm Vụ Dã Tẩu (Chỉ x4 exp)      

X4 EXP EVENT (NOEL) KẾT THÚC ĐẾN KHI HẾT HẠN EVENT.         

Chuyển tính năng vận tiêu về như cũ tại phượng tường.

                                                                                                                                               Chúc quý nhân sĩ vui vẻ 

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét