Hỗ Trợ

[Ngôi Sao - Đổi Lệnh Bài Boss] - [Hoạt Động - Giáng Sinh 2020]

Như các bạn đã biết tại sự kiện vui cùng ông già noel đã cập nhật các sự kiện mới. để cụ thể hơn mời vui lòng đọc tiếp bài này trong tổng số sự kiện lớn diễn ra.

 300 cái Ngôi Sao đổi lệnh bài
Có thể gọi boss tại các khu vực do nhân vật chỉ định
Giết boss Nhận được 10 Tỷ EXP (tổ đội + cá nhân) + người đứng gần nhận được 2 tỷ EXP
Nhận được các vật phẩm quý như Boss HK
Tỉ lệ hành hiệp lệnh + Minh Ph­ượng Lệnh rate thấp hơn Boss Kim Thí lượng
 400 cái Ngôi Sao đổi lệnh bài
Có thể gọi boss tại các khu vực do nhân vật chỉ định
Giết boss Nhận được 10 Tỷ EXP (tổ đội + cá nhân) + người đứng gần nhận được 2 tỷ EXP
Nhận được các vật phẩm quý như Boss HK
Tỉ lệ hành hiệp lệnh + 
Minh Ph­ượng Lệnh rate thấp hơn Boss Mộ Dung Toàn
 500 cái Ngôi Sao đổi lệnh bài
Có thể gọi boss tại các khu vực do nhân vật chỉ định
Giết boss Nhận được 10 Tỷ EXP (tổ đội + cá nhân) + người đứng gần nhận được 2 tỷ EXP
Nhận được các vật phẩm quý như Boss HK
Tỉ lệ hành hiệp lệnh + 
Minh Ph­ượng Lệnh rate cao nhất trong 3 boss.

Kính chúc nhân sĩ tại máy chủ  chúng tôi có 1 mùa noel thật ấp áp. khi ra mắt toàn thể sự kiện lớn cho quý nhân sĩ.  Chúc vui vẻ!

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét