Hỗ Trợ

Hoàn tất bảo trì liên thông - Lưu ý đổi tên

Bảo trì máy chủ khoảng thời gian dự kiến trên từ 8h00 - 9h30 tiến hành liên thông 2 máy chủ Tân thủ vào Tây Giang như đã thông báo


Trong thời gian bảo trì yêu cầu quý nhân sĩ thoát hết game Chạy Autoupdate.exe để cập nhật

Những nhân vật bị trùng tên sẽ được hệ thống thay đổi thêm và thay đổi tên để đồng bộ máy chủ. Những nhân sĩ đó sẽ được 1 lần đổi tên miễn phí tại NPC đổi tên ở Ba Lăng Huyện, Tương Dương hoặc Phượng Tường .

Lưu ý:  Những nhân vật này khi đổi tên ở hành trang F4  (kể cả hành trang rương bang hội) vui lòng cất hết tiền đồng. tránh việc bị hệ thống rút mất tiền đồng khi đổi tên miễn phí

Chỉ những tài khoản (nhân vật) bị đổi tên mới được đổi tên. còn nhân vật nào không bị đổi thì sẽ không được đổi tên miễn phí

Trong thời gian bảo trì chạy Autoupdate.exe để cập nhật lại hệ thống máy chủ

BQT sẽ không đền bù lại số tiền đồng đó vì đã thông báo tới quý nhân sĩ. mong rằng tất cả lưu ý về vấn đề trên.

Công thành chiến sẽ vẫn diễn ra vào tối thứ 6 tuần tới với phí đăng ký 01 khiêu chiến lệnh và 2000 vạn.

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét