Hỗ Trợ

1 Số Cập Nhật Sau Bảo trì Ngày 22/08/2019.

1. Cập Nhật Event Trung Thu cho 3 Cụm Máy Chủ
2. Kéo Dài X4 EXP Tại Máy Chủ S19 (thêm 7 ngày tới ngày 02/09/2019) Kết Thúc
3. Sát Nhập S19 + S18 vào ngày 09/09/2019 (S19 làm gốc S18 chuyển sang)
4. Cập Nhật Trang Bị Đằng Long cho S18 + S19                                        Trân trọng thông báo

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét