Hỗ Trợ

Thay đổi toàn bộ Thưởng Tống Kim

Toàn bộ thưởng tống kim sẽ thay đổi vào khung giờ 20h00 để tập trung số lượng người chơi dồn về 1 chỗ bớt đi tình trạng lang thang post điểm để lấy exp.

Các khung h còn lại vẫn mở tống kim để nhân sĩ có thể làm dã tẩu. nếu gặp Q

Áp dụng all sever bắt đầu từ thứ 2 ngày 29/7/2019.

EXP sẽ xem xét để nâng lên vào khung giờ 20h00. hiện vẫn chưa nâng. sẽ có thông báo khi exp được nâng.
Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét