Hỗ Trợ

S19 mở thêm tính năng đổi Tiền Vạn (giới hạn)

Cập nhật tính năng tại S19 cửu long.

NPC đổi tiền vạn Lễ Quan

Yêu cầu có thể đổi tiền vạn Cấp 200.

Mỗi từng cấp bậc 200 quý vị có thể đổi 1 lần tiền vạn  (tối đa trùng sinh 4)

50 Tiền Đồng  = 2000 vạn. (chỉ có thể đổi 1 lần) tối đa đổi được 5 lần.

Trân trọng!
Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét