Hỗ Trợ

22/07/2019: Mở thêm hoạt động cho S19

1. Cập nhật Event S19 http://www.aevolam.com/2019/07/su-kien-hao-tuu-tri-giao-22072019-s18.html

2. Cập nhật Viêm Đế, Lồng đèn bang hội, Công Thành Chiến, Hái Quả Hoàng Kim, Quả Huy Hoàng


Mọi tính năng quý nhân sĩ vui lòng đọc tại cẩm nang tân thủ để biết thêm chi tiết.


Tất cả sẽ được áp dụng sau bảo trì. sáng mai lúc 7h30 sáng ngày 22/07/2019. trân trọng thông báo.


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét