Hỗ Trợ

Cập nhật thêm tính năng S17: Kim Sơn [18/04/2019]

Cập nhật sau bảo trì ngày mai thứ 5 ngày 11/04/2019.

1. Tính năng viêm đế
2. Tính năng Nhặt Quả Hoàng Kim tại chiến Long Động và Quả huy hoàng
3. Tính năng lồng đèn bang hội
4. Cập nhật Công thành chiến tối thứ 6 bắt đầu từ ngày 19/04/2019. (update). chưa có quốc chiếnBài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét