Hỗ Trợ

04/04/2019: Chú ý cập nhật Autoupdate để có thể vào game!

Sau bảo trì định kỳ sáng ngày mai thứ 5 ngày 04/04/2019 nhân sĩ chú ý phải chạy Autoupdate.exe 2 lần

để có thể vào game sau bảo trì ngày mai.

Trân Trọng!


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét