Hỗ Trợ

Thay đổi số người tham gia Công thành Chiến [15/03/2019]

Role áp dụng thay đổi số người tham gia công thành chiến của 1 bang hội nhằm tránh lực lượng quá ngiêng gây mất cân bằng cho các bang hội

BQT đã áp dụng thử nghiệm role mới tại máy chủ S1 đầu tiên. do máy chủ không giới hạn về nhân số tham gia bang hội nhưng sẽ áp dụng giới hạn công thành chiến nhằm cân bằng số lượng bang hội.

Cụ thể như sau:

Công thành chiến 1 map bang hội có thể tham gia tối đa là 100 người. (vẫn giữ nguyên như cũ)

Toàn bộ map bang hội có thể tham gia là 150 người. (thay đổi mặc định là 200)


Áp dụng kể từ khi thông báo!. Role đã áp dụng ở S1 và thành công.

Chính thức áp dụng với S15 .

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét