Hỗ Trợ

X5 EXP + Hoạt Động Từ 31/01/2019 - Hỗ trợ Liên thông máy chủ S16

Nhằm hỗ trợ cho máy chủ S16 chuẩn bị cho sát nhập với máy chủ S15.

Kể từ ngày mai sau bảo trì 31/01/2019. áp dụng x4 tại máy S16

Thời gian kết thúc:  (bắt đầu từ ngày mai cho tới khi có thông báo ngày kết thúc chính xác và sát nhập dự kiến sẽ là qua Tết từ khi làm việc trở lại)

Chi tiết như sau:

X5 đánh quái.

X4 Vận tiêu

X4 Vượt Ải

X4 Tống Kim

X4 Kiếm Gia Mê Cung

X4 Viêm Đế Bảo Tàng

X4 Nhiệm Vụ Dã Tẩu (Chỉ x4 exp)


                                                                                                          Trân trọng kính báo

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét