Hỗ Trợ

Cập nhật thêm vật phẩm MPL đổi Hành Hiệp Lệnh

Cập nhật tại NPC Đổi Hành Hiệp Lệnh thêm vật phẩm Minh Phượng Lệnh

Áp dụng cho 2 sever trước Đông Giang và Lệ Giang

20.000 HHL + 02 XLL = 01 Minh Phượng Lệnh

Thời gian áp dụng sau bảo trì sáng ngày mai 21/01/2019.

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét