Hỗ Trợ

Cập nhật Auto VLBS 1.9b - Thoát hết game chạy Autoupdate.exe để cập nhật (06/01/2019)

AutoVLBS 1.9 (update bắt buộc)

*) Phiên bản này có gì mới?

- Cập nhật chức năng Dã tẩu: sửa lỗi nhận thưởng.

Đây là phiên bản update bắt buộc + tích hợp một số dịch vụ nhằm tăng tính ổn định của auto. Tuy nhiên trên các máy Win 8-10 WinDefender có thể sẽ xuất hiện cảnh báo khó chịu.

- THOÁT HẾT GAME MỞ AUTOUPDATE.EXE ĐỂ CẬP NHẬT THƯ MỤC AUTO VLBS 1.9 TRONG PHẦN AUTO
- HOẶC TẢI TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY NẾU BẠN KO UPDATE ĐƯỢC 

AutoVLBS 1.9b => Download (mật khẩu giải nén là: 123456)

*) Các tính năng của phiên bản:

+ Đánh quái theo 3 chế độ: Tự do, Phạm vi, Tọa độ

+ Nhặt đồ chọn lọc, bán đồ, theo tiêu chí lựa chọn.

+ Phù về thành khi hết thuốc, đầy hành trang.

+ Mua thuốc, cất đồ, sửa đồ và quay lại bãi.

+ Tự PT theo nhiều tiêu chí khác nhau.

+ Tự vệ khi gặp đồ sát (có thể bỏ chạy theo hành trình).

+ Có thể sử dụng chức năng tự vệ để PK trong TK.

+ Tự tìm, mua đồ theo tiêu chí thiết lập tại các thành.

+ Xử lý Boss xanh, tránh Boss sát thủ, Boss vàng.

+ Điều khiển nhân vật, PC từ xa theo lệnh (có mật khẩu).

+ Mục Tiện ích với nhiều tính năng.

+ Thoát game, tắt máy theo phút, giờ.

+ Chức năng làm NV Dã tẩu.

+ Kíchphải chuột trên auto để mở giao diện quản lý nhân vật

+ Kích kép chuột trái vào tên nhân vật trên auto để ẩn game.

*) Phím tắt trong game:

+ Ctrl + F: Bật tắt tự đánh.

+ Ctrl + Z: Mở rương từ xa.

+ Ctrl + G: Mở Shop từ xa.

+ Ctrl + X: Sửa đồ từ xa.

+ Ctrl + M: Click vào NPC gần nhất.

+ Ctrl + K: Xóa toàn bộ lời mời nhóm.

+ Phím số 0 ->6: chuyển chế độ nhặt đồ.

+ Ctrl + A: Bật chế độ chuyển đồ (tự kết thúc sau 5s nếu không có thao tác mẫu).

+ Ctrl + Insert: Bật chế độ ghi tọa độ (hành trình luyện công).

+ Ctrl + Delete: Bật chế độ ghi nơi LC (hành trình từ đầu cổng ra bãi luyện).

+ Space (phím dấu cách): ghi tọa độ đang đứng.

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét