Hỗ Trợ

[Cách Thu Thập] Tiền Đồng Khóa + HHL+ Cẩm nang cho người mới


Chi tiết các tính năng đặc biệt quan trọng


  • Thời Gian tính năng:


                           Tham Gia Các Sự Kiện Sau để nhận vô số exp
Tính NăngSố Lượng
Boss Sát Thủ200 Triệu Kinh Nghiệm Khi kết thúc boss
Kiếm Gia Mê Cung500 Triệu Kinh Nghiệm 1 Ải.Ải Cuối 6 tỷ EXP
Vượt Ải50 Triệu Kinh Nghiệm 1 Ải/ Ải cuối 1,5 tỷ
Viêm Đế Bảo Tàng600tr/ 1 ải và 6 Tỷ EXP ải cuối
Liên ĐấuKết Thúc trận đấu chiến thằng nhận 200 Triệu Kinh Nghiệm - Thua 100 Triệu Kinh Nghiệm
Tống KimĐổi Điểm tích lủy nhận vô số exp + Thắng 6 tỷ thua 4 tỷ hòa 3 tỷ
Đánh boss Đại Hoàng KimKết Thúc Boss 5 tỷ Kinh Nghiệm - Cá Nhân Và Tổ Đội
đứng gần boss toàn bộ người chơi nhận 1 Tỷ EXP
Phong Lăng Độ300tr/1 Boss Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh
- Ngoài ra khi tham gia các tính năng trên có cơ hội nhận thêm rất nhiều exp từ các sự kiện khác. + UPDATE Thêm tính năng Đổi Điểm Liên Đấu + TK lấy Tiền Đồng Kỳ trân các
Vận Tiêu 1: ngày/ 3 lần tại Phượng tường 195.172 hoàn thành nhận 2 tỷ EXP cộng dồn -> Lưu ý cẩn thận bị Cướp Tiêu
Nhiệm Vụ Dã Tẩu: Hoàn Thành Các Mốc 10 - 20 - 30 - 40 Nhận 3 - 6 - 9 - 12 tỷ EXP kinh nghiệm + Tiền đồng khóa
Tham Gia Các Sự Kiện Sau để Tiền Đồng Khóa
Tính NăngSố Lượng
Boss Sát Thủ5 Tiền Đồng Khóa/ 1 Quái
Boss Đại Hoàng Kim Môn Phái 20 Tiền Đồng Khóa/ 1 PT/1 cá nhân
Kiếm Gia10 Tiền Đồng Khóa
Vận Tiêu Bang Hội60 Tiền Đồng Khóa
Liên Đấu10 Tiền Đồng Khóa
Tích Lũy Tống Kim 3000 điểm5 Tiền Đồng Khóa
Giết Bos Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh20 Tiền Đồng Khóa
Vượt Ải1 Tiền Đồng Khóa / 1 ải vượt qua.
Viêm Đế Bảo Tàng - 100 Tiền Đồng Khóa
Đổi Tại NPC Đổi Tiền Đồng Khóa Tại Phượng Tường, Tương Dương

Hành Hiệp Lệnh Cách Thu Thập


 Hành Hiệp Lệnh
Tính NăngSố Lượng
Boss Sát ThủRandom Tỉ lệ 60% Khi kết thúc boss
Kiếm Gia Mê CungVượt 1 Ải nhận 1 Hành Hiệp Lệnh
Vượt Ải
Vận Tiêu Bang Hội
Vượt tới ải 28 Nhận 2 Hành Hiệp Lệnh
02 Hành Hiệp Lệnh /1 Tiêu Hoàn Thành
Viêm Đế Bảo TàngKết Thúc Boss Cuối Mổi Thành viên nhận được 20 Hành Hiệp Lệnh
Liên ĐấuKết Thúc trận đấu chiến thằng nhận được 1 Hành Hiệp Lệnh
Mở rương các hoạt độngRandom tỉ lệ nhận được Hành Hiệp Lệnh
Đánh boss Đại  Hoàng KimKết Thúc Random nhận được Hành Hiệp Lệnh
- Ngoài ra khi tham gia các tính năng ingame có cơ hội nhận thêm rất nhiều Hành Hiệp Lệnh
Phong Lăng Độ => Giết Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh Nhận 2 Hành Hiệp /1 con
Đạt 5000 Q nhiệm vụ dã tẩu nhận ngay 3200 Cái Hành Hiệp Lệnh/1 nhân vật


II. Cập nhật thêm mới!

Liên Đấu Trận Đầu Tiên Trong Ngày+2/ 1 ngày/1 nhân vật
Trong ngày Đầu tiên Đạt 3000 điểm Tích Lũy+2/ 1 ngày/1 nhân vật
Trong ngày lần đầu tiên hoàn Thành Phong Lăng Độ+2/ 1 ngày/1 nhân vật
Trong ngày lần đầu tiên vượt ải+2/ 1 ngày/1 nhân vật
Trong ngày vượt ải Viêm đế+2/ 1 ngày/1 nhân vật
Trong ngày hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Dã Tẩu+2/ 1 ngày/1 nhân vật

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét