Hỗ Trợ

Cập nhật thêm vật phẩm Hành Hiệp Lệnh - Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Sau bảo trì ngày 12/06/2018. lúc 8h30 cập nhật thêm nội dung nhiệm vụ dã tẩu.

Cụ thể ngoài tính năng hiện tại bổ sung thêm vật phẩm hành hiệp lệnh như sau.

Vào Các mốc nhiệm vụ 10, 15, 20,25,30,35,40

Quý vị sẽ có cơ hội 10% tỉ lệ ngẫu nhiên nhận được 15 hành hiệp lệnh khi làm vào các mốc nhiệm vụ của dã tẩu phía trên.

Điều kiện yêu cầu nhận thưởng: đẳng cấp 150 trở lên (trùng sinh cũng yêu cầu 150 trở lên).

Chi tiết tính năng:  http://www.aevolam.com/2015/06/tinh-nang-da-tau.html

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét