Hỗ Trợ

TÍNH NĂNG GAME - AEVOLAM.COM

15. HƯỚNG DẪN KIẾM TIỀN VẠN + VẬN TIÊU
16. CÁCH THU THẬP HHL + EXP + TIỀN ĐỒNG
17. SIÊU BOSS ĐỘC CÔ THIÊN PHONG
18. TÍNH NĂNG LỒNG ĐÈN BANG HỘI

Tính NăngThời Gian
Vượt Ải1 Tiếng /1 Lần (báo danh 5 phút vào đầu giờ)
Phong Lăng Độ
1 Tiếng /1 lần (báo danh 15 phút vào đầu giờ)
Lệnh Bài Thủy Tặc thì Gặp Bosss
Dã Tẩu24/24
Tống Kim11h00 - 15h00 20h00
Boss Sát Thủ24/24
Boss Hoàng Kim12h00 - 19h30 - 22h00
Quả Hoàng Kim13h00 - 13h30 
Quả Huy Hoàng13h00 13h30 
Viêm Đế14h25, 16h25 12h25 22h25
Công Thành ChiếnTối Thứ 6 hàng Tuần 
Quốc ChiếnTối Thứ 2 hàng Tuần
Vận Tiêu24/24
Kiếm Gia30 Phút mỗi đầu giờ VD: qua 12h30 ko được!
Liên Đấu18h00 -19h00 ** 21h00 - 22h00
Đổi Hành Hiệp Lệnh
Đổi Tiền Đồng Khóa
Tại NPC đổi hành hiệp lệnh Phượng Tường 198/201
Tại NPC đổi tiền đồng khóa  198/201

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét