Hỗ Trợ

TÍNH NĂNG DÃ TẨU

Tính năng Dã Tẩu (Làm nhiệm vụ nhận EXP khủng, vật phẩm)
     (24/24)
Cụ thể như sau:
Nhiệm vụ 10: Hoàn thành nhận được 3 tỷ EXP (không cộng dồn) + 20 Tiền Đồng Khóa
Nhiệm vụ 20: Hoàn thành nhận được 6 tỷ  EXP (không cộng dồn) + 40 tiền Đồng Khóa
Nhiệm vụ 30: Hoàn thành nhận được 9 tỷ EXP (không cộng dồn) + 60 tiền Đồng Khóa
Nhiệm vụ 40: Hoàn thành nhận được 12 tỷ EXP (không cộng dồn) + 80 Tiền Đồng Khóa

Đạt mốc 5000 nhiệm vụ (tổng nhiệm vụ) nhận thưởng ngay 3200 cái hành hiệp lệnh.

Cập nhạt ngày 12/06/2018:

Vào Các mốc nhiệm vụ 10, 15, 20,25,30,35,40

Quý vị sẽ có cơ hội 10% tỉ lệ ngẫu nhiên nhận được 15 hành hiệp lệnh khi làm vào các mốc nhiệm vụ của dã tẩu phía trên.

Tính năng được reset sau 24h00 hàng ngày.để thỏa mãn điều kiện nhận thưởng các bạn phải làm nhiệm vụ tuần hoàn. nếu dùng cơ hội hủy bỏ hoặc 100 tấm sơn hà xã tắc thì nhiệm vụ Q sẽ bị đẩy lên.

VD: Bạn làm tới nhiệm vụ thứ 9 (hủy) thì bạn phải làm tới nhiệm vụ thứ 11 mới nhận được mốc nhiệm vụ 10. 

Sau 24h00 sẽ reset Q tuần hoàn lại từ đầu.
---------------

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét